År 2013

 

Lördag 23/11-2013

kl 14.00

Auktion i Björksjöns missionshus

Försäljning av hantverk, lotter, åror och servering.

Behållningen av auktionen går till BRIS och Brottsofferjouren.

Välkomna

 

 

 

Arbetsdag med korvgrillning

Lördag den 5 oktober

Kl 10-ca 14

Samling vid järnvägsöver-gången i Björksjön

 

 

Årsmöten 24 mars 

Kl 10,00 - Vägsamfälligheten

kl 11,30 - Byalaget 

 

Kaffe serveras mellan mötena. Även diskussion om fiberkabel samt utröna om intresse finns. 

 

År 2012

Berättelser om Björksjön  

I missionshuset 16/12

Kl 14-17

 

 

Auktion 2012 

24/11-2012

kl 14.00 i

Missionshuset

Vi samlade i år in ca 4 300 kr.

 

Arbetsdag den 15/9

Samling kl 11 vid järnvägskorsningen, återsamling och invigning kl 18.45

 

Björksjöns kafédag 

5/8-2012

Fr kl 14.00

 

 Årsmöten

Vägsamfälligheten och Björksjöns byalag kallar till årsmöte 25 mars kl 10-11 samt 11.30-12.30

Alla är välkomna!


                 


 

  

 

År 2011

Auktion i Missionshuset

Lördag 26/11-2011.

Kl 14.00  

Alla hjärtligt välkomna!!!

  

Björksjöns kafédag

31/7-2011

Vi hälsar alla välkomna till kafédagen. Försäljning, och underhållning av dragspelaren Pasi Pasanen. Kaffe korv och hembakt bröd.

 

 

Årsmöten

Söndagen 27/3-2011

Kl 10-11 Vägsamfällighets möte

Ca 11.30-12.30 Björksjöns byalag

 

 

Vi inleder året med "öppet missionshus" lördag den 15/1-2011 kl 13.00. Se inbjudan här till vänster.

 

 Bilder från auktionen  återfinns i bildgalleriet.

 

20/11-2010

Auktion - Missionshuset i Björksjön kl  14.00. 

Dagen inbringade drygt

6 000 kr. Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi kan genomföra vår årliga auktion. 

 

2010-08-06

Kort info från Kafédagen, se sidflik Byalaget.

 

1/8 2010

Björksjöns Kafédag

På söndag den 1 augusti arrangeras Björksjöns Kafédag vid Logkaféet. Det börjar klockan 14.00 och beräknas hålla på till kvällen, ca 18. Underhållning av Blårök, försäljning av hantverk, liten loppis och naturligtvis kaffe-servering i logen.

Varmt välkomna!

 

 

 

Årsmöte 2010

24/4 2010

Lördagen den 24 april 2010 klockan 11.00 i Björksjöns Missionshus är det årsmöte för Björksjöns vägsamfällighet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Möjlighet att lämna synpunkter på den upprustning som genomförts under 2009 och även andra frågor tas upp.

OBS Det ligger en kallelse under Vägsamfällighetens flik Ds

Din nyhet!

2010-08-06

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

 

21/3 2010

Kallelse till årsmöte 2010.
Björksjöns byalag kallar till årsmöte söndagen den 21 mars 2010 kl 10.00 i missionshuset.
Vi bjuder på kaffe o våfflor.
Varmt välkomna hälsar styrelsen.

 


År 2010

2/1-2010

 

Björksjöns hemsida är  nu aktiv och under uppbyggnad.

Lämns gärna synpunkter och förslag via kontaktsidan så skall vi försöka ordna till en sida som alla gillar och många kommer att vilja besöka.

Janne/Ann-Sofie

Året 2009
Auktion

21/11-09

Årliga auktionen i missionshuset.

Det är fantastiskt, vi var ett 30-tal personer som tillsammans bidrog till att vi fick in drygt 8.000 kr. Allt gick åt, sockor och kakor, limpor och ljus.

Överskottet kommer att gå till Diabetesforskningen och Vi-skogen. Ett stort tack till alla som bidrog.

 

Städdagen 

29/8-09 

Städdagen återinfördes med grillkorv och kokkaffe.

Dagen avslutades med knytkalas i Missionshuset.

 

 

 

AUKTION I BJÖRKSJÖNS MISSIONSHUS

LÖRDAG 23/11-2013 

kl 14.00

Försäljning av hantverk, lotter, åror och servering.

Behållningen av auktionen går till BRIS och Brottsofferjouren.

 

 

VÄLKOMNA

 

 

 

 

   

Arbetsdag

Styrelsen välkomnar Er till Arbetsdag lördagen 5 oktober kl 10.00-ca 14.00.

 Samling vid järnvägsövergången i Björksjön. Vi arbetar några timmar och avsluta med korvgrillning

och lite trevligt prat runt brasan. Vi skall bl a sätta snökäppar inför stundande vinter och gräva fram en överväxt vägtrumma.

Ta med lämpliga redskap, spett, spade något att knipsa/röja buskar med eller vad du vill.

Arbetsdagen genomförs i samarbete med Björksjöns byalag.

 OBS!!

Styrelsen har diskuterat möjligheten att dela upp ansvaret för vägen vad gäller

uppsättning och nedtagning av snökäppar. Kom och ha en synpunkt på det och hämta ev snökäppar till den bit som du skulla vilja ha ansvar för i så fall.

 

Vägrenar

Styrelsen vill uppmana Er som har skog eller annan mark som gränsar mot vägen att hålla rent så att det underlättar för vägsamfälligheten att i sin tur röja sly och gräs enligt våra åtaganden från staten.

 

Röjning bör utföras ino vägområdet eller till minst 2 meter från vägkanten.

Röj för att få fri sikt i kurvor och vid väganslutningar. Ta bort grenar som

skjuter in över vägbanan, så den fria höjden blir minst 4,6 meter.

 

För att inte försvåra röjningen bör stängsels och dylikt sättas upp utanför

vägområdet. De bör inte stå närmare vägkanten än ca 2 meter.

 

 Uttaxering

Styrelsen har diskuterat att föreslå årsmötet i mars 2014 att en uttaxering skall sked med liknande upplägg som 2008-09. Inör det så är det bra om ni ser till att vi har aktuella uppgifter på fastighetsägare mm. De uppgifter som finns nu är från augusti 2013 så ni som får detta brev är enligt de uppgifterna de fastighetsägare som ingår i vägsamfälligheten.

Hör av Er om det sker några förändringar.

 

För mer information eller frågor om något som rör vägen kan ni kontakt ordföranden Håkan Jansson 070-597 13 05

eller kassören  Susanne Grunström 0767-92 50 12

 

Välkomna på arbetsdagen

Styrelsen